Presentation

Kristians arbete ligger till största delen inom specialpedagogiken. Har funktioner gentemot påbyggnadsutbilningen inom specialpedagogik, magister och masterutbildning. Handledning, examinationer av examensarbeten. Utöver detta är han numer engagerad i uppdrag via FOU (tidigare RMS) som består av en forskningscirkel med specialpedagoger som beforskar sin egen praktik. Hans egna forskningsintressen tar sin utgångspunkt i sociologiska närmanden gentemot frågor i (för)skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser. September 2011 påbörjades en post-doc som har inriktning mot högskolepedagogik. Fokus riktas mot hur olika grupprocesser används,bedöms och uppfattas av olika aktörer inom högre utbildning. I detta ligger ett intresse kring kollaborativa lärprocesser.