Presentation

Kristian Sjövik, Fil. Dr, universitetslektor. Forskning om demokrati, organisation och ledarskap.