Presentation

Kristin Andersson, Projektledare vid Centrum för samverkan (CeSam) på Fakulteten för lärande och samhälle. Studie- och yrkesvägledarexamen och magisterexamen i pedagogik. Arbetar med kompetenutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt som inom områden som systematiskt kvalitetesarbete, studie- och yrkesvägledning, kollegialt lärande och att motverka mobbning och diskriminering.