Presentation

Jag är utbildad meteorolog från Stockholms universitet och har en PhD i meteorologi från Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland. I min roll som samverkanskoordinator arbetar jag främst med strategiska samverkansfrågor (bl a med Malmö stad och Region Skåne), jag är handläggare för Rådet för samverkan och innovation och ger stöd i matchning av externa förfrågningar mot universitets forskare och vice versa. I detta arbete tar jag med mig min mångåriga erfarenhet av att arbeta både som forskare och forskningskoordinator i projekt med externa partner och nära anknytning till samhällets behov.

Välkommen att höra av dig till mig om du önskar stöd angående samverkansfrågor inom forskning!