Presentation

Kristina Olsson är studieadministratör på Kansli TS och arbetar främst med program och kurser på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik, MTM.

Kristina är studieadministratör för följande högskoleingenjörsprogram:

  • Maskin- och materialteknik (MM)
  • Produktutveckling och design (PD)
  • Byggingenjör
  • Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Ansvarar för att samordna TS Avslutningshögtid.