Presentation

Jag samverkar med uppdragsgivare och kollegor med att utforma och utveckla kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt. Mina fokusområden är Samverkan för bästa skola (SBS), fortbildning för rektorer, ämnesfortbildning inom matematik och naturvetenskap och Lärarlyftet.