Presentation

Krystyna Hansson jobbar som studieadministratör på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Krystyna ansvarar också för VFU inom studie- och yrkesvägledarutbildningen.