Presentation

Krystyna Hansson jobbar som studieadministratör på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Krystynas huvudansvar är VFU inom studie- och yrkesvägledarutbildningen.