Presentation

Jag arbetar på Grants Office (Forskarservice) med att stödja utveckling av forskning och extern forskningsfinansiering (nationell och internationell) för forskare, administratörer och ledning, med speciellt fokus på Odontologiska fakulteten (OD), och Fakulteten för hälsa och samhälle (HS; internationella ansökningar). Jag har en doktorsexamen inom mikrobiologisk ekologi från Lunds universitet 2004 och har erfarenhet som forskare i Sverige, Danmark och Norge. Jag har arbetat med forskningsstöd sedan 2016.