Presentation

Jag arbetar som forskningsassistent åt Manne Gerell, Karl Kronqvist och Alexander Engström vid Institutionen för Kriminologi. Jag arbetar med databearbetning- och analys i ett antal olika projekt. En gemensam faktor i många av projekten är arbetet med GIS-data och brottslighetens och otrygghetens geografiska aspekter.