Presentation

Lars Jennfors, Projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum. Leg. lärare (So och ma åk 4-9) och Fil.mag. i utbildningsvetenskap. I samverkan med uppdragsgivare och kollegor utformar och utvecklar vi olika former av kompetensutvecklingsinsatser.