Presentation

Projektledare på Centrum för Samverkan på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet. Projektleder olika skolutvecklingsuppdrag och kompetensutvecklingsinsatser inom ett brett fält i alla skolformer. I samverkan med uppdragsgivare, skolmyndigheter och kollegor inom universitetet utformar vi en rad olika utvecklingsinsatser inom utbildningssamhället. Yrkesmässigt har han många års erfarenhet av utredningsarbete och projektledning av kvalitetsgranskningar inom Skolinspektionen. Förutom magisterutbildning i utbildningsvetenskap är Lars är utbildad lärare i so-ämnena och matematik och har mångårig erfarenhet av undervisning grundskolan.