Presentation

Leif Karlsson är fil. dr. i fysik. Undervisar i fysik och matematik.