Presentation

ARBETSOMRÅDEN INOM NMS

Biträdande prefekt med följande uppdrag: Ansvara för att kvalitetssäkra NMS bedömning vad gäller utlåtande och yttrande. Ansvarar för planering av institutionens tjänsteplanering för personalen. Ingår i institutionsrådet. Ansvarar för samordningen av kursutbudet. Ingår i LS verksamhetsråd. Ingår i institutionens ledning. Ansvarar för samordning med CESAM. Är prefekts ställföreträdare vid institutionen

Studentansvarig med följande uppdrag:

Ansvarar för samordning och uppföljning av kursvärderingar. Ansvarar för studentärenden, studiesamtal, valideringsärenden, plagiatfall, studiegång, studenter med särskilt stöd och samverkan med Studenthälsan/Pedgogisk stöd
Ansvarar för uppföljning av Studenters Rättigheter och Skyldigheter

ARBETSOMRÅDEN INOM UTBILDNING: Mina specialintressen rör grundutbildning,internationalisering, globalisering och lärarutbildning. Specialiserad på undervisning och lärandeprocesser utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Arbetsområdet spänner över medborgarkunskap, utbildning för alla, barns rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet samt matematikdidaktik, pedagogik, kooperativt lärande och didaktik. 20 års erfarenhet av undervisning i det svenska skolsystemet och 13 års erfarenhet av undervisning vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS). Mellan 2009 och 2016 arbetade jag 50% för SIDA:s International Training Programme Child Rights, Classroom och School Management som mentor för Namibia, Kambodja, Sierra Leone och Mozambique samt som föreläsare i programmet. Har utvecklat internationella kontakter i 16 utvecklingsländer på nationell, regional och lokal nivå. Dessa kontakter har bidragit till att LS har Linnaeus Palme Partnerskap med Makerere University i Uganda samt ett flertal vfu-platser och MFS-praktik utomlands för LS:s lärarstudenter. Jag har under de senaste sex åren genomfört internationella seminarier i 17 utvecklingsländer och besökt Namibia, Moçambique och Kambodja varje år. Mellan 2016 - 2019 har jag arbetat jag heltid på NMS, i huvudsak med matematikundervisning, verksamhetsförlagd utbildning, RUC -uppdrag och utbildningsvetenskapliga kurser. Projektledare för Linnaeus Palme Partnerskap med Bhutan mellan 2018-2023.