Presentation

Folkrättsjurist och enhetschef. Undervisar om folkrätt och mänskliga rättigheter och om EU law på institutionen för globala politiska studier/KS. Särskilt intresserad av frågor om MR och statsansvar, jurisdiktion och konflikter av normsystem. Är även ansvarig för valbara kursen vid GPS "Internationell fred och säkerhet - folkrätt och internationell politik" (kurs om folkrättens tillämpning i internationell politisk kontext). Länk till publikationer (libris): http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Lena+Karlbrink&f=simp&spell=true&hist=true&p=1