Presentation

Jag arbetar som samordnare för lika villkor för studenter. I uppdraget ingår verka för en inkluderande och tillgänglig lärandemiljö och för att universitetet följer diskrimineringslagen.