Presentation

Jag arbetar med internkommunikation, till exempel nyhetsbrevet och som kommunikationsstöd i universitetsövergripande projekt. Jag arbetar också med Fakulteten för teknik och samhälle.