Presentation

Jag arbetar som projektledare med inriktning mot kommunikation på Mötesplats Social Innovation (MSI) – en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation, vid Malmö universitet. Jag samordnar kommunikation inom MSI , ansvarar för press- och nyhetsarbetet, projektleder olika typer av kommunikationsprojekt och aktiviteter och modererar panelsamtal.