Presentation

Utbildningshandläggare/Studie- och karriärvägledare i Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Telefonsamtal/Zoom-möten bokas endast via mail.

Chatt erbjuds på utbildningens hemsida tisdagar 9:00-12:00 och torsdagar 14:00-16:00.