Presentation

Utbildningshandläggare/Studie- och karriärvägledare i utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV. Arbetar med vägledande samt studieplanerande samtal för presumtiva och aktiva studenter i utbildningen. I uppdraget ingår också kommunikationsfrågor och antagningarbete.

Telefonsamtal/Zoom-möten bokas endast via mail: lotte.alarsen@mau.se Vänligen uppge fullständigt namn, beskriv ditt äende samt skicka tre olika förslag på dagar/tider då du kan ha samtal.

Chatt erbjuds på utbildningens hemsida tisdagar 9:00-12:00 och torsdagar 14:00-16:00.