Presentation

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund inom mänskliga rättigheter, sociologi och folkhälsa och flera års arbetslivserfarenhet från svenskt och internationellt civilsamhälle. Med ett stort intresse för frågor kopplade till jämlikhet och sjukvårdspolitik samt sociala och strukturella innovationsprocesser genomför jag nu min doktorsexamen i ett participatoriskt forskningsprojekt om barns välbefinnande.