Presentation

Jag arbetar med administrativa uppgifter för institutionen K3. Koordinerar utbildningsutbud och studieadministrativa frågor samt bereder beslut avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.