Presentation

Louise Lundgren, Projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Lärarutbildningen. Legitimerad förskollärare. Arbetar med kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt inom förskola.