Presentation

Är docent i folkhälsovetenskap och forskningens fokus är fysisk aktivitet och hälsa samt fästingburna infektioner. Har lång erfarenhet av internationellt arbete inom hälsa och hälsoutbildningar. Meritlistan innehåller flera regeringsuppdrag och nationella och internationella styrelseuppdrag såsom inom Högskolan väst, FORTE och ASPHER. Har lång erfarenhet av ledarskap och utveckling inom förändringsledning på organisations och individuell nivå. Ingår i Kommittén för främjande av fysisk aktivitet, RK 2020:06, vid regeringskansliet. Har tidigare varit rektor vid Röda Korsets högskola samt dekan och sektionschef vid Blekinge Tekniska Högskola.