Presentation

Jag arbetar som laboratorieingenjör (Magisterexamen i Biomedicin) på Odontologiska fakulteten där jag även är kemikaliesamordnare/KLARA-administratör.