Presentation

Magnus Erlandsson är doktor i statsvetenskap, på en avhandling om interna reformer i det svenska regeringskansliet. Magnus Erlandssons forskning har kretsat kring förvaltningspolitik, offentlig organisation, regeringskansli och statsförvaltning, ofta utifrån perspektivet "byråkratins makt och roller i policyprocesser", och som bland annat resulterat i studier av statens marknadsövervakning, regelförenkling, jordbrukspolitik och integrationspolitik. Han har nu ett särskilt intresse för den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap. Magnus Erlandsson delar sitt lektorat i ledarskap vid institutionen för skolutveckling och ledarskap med en lektorstjänst vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.