Presentation

Magnus Erlandsson är doktor i statsvetenskap, på en avhandling om interna reformer i det svenska regeringskansliet. Magnus Erlandssons forskning har kretsat kring förvaltningspolitik, offentlig organisation, regeringskansli och statsförvaltning, ofta utifrån perspektivet "byråkratins makt och roller i policyprocesser", och som bland annat resulterat i studier av statens marknadsövervakning, regelförenkling, jordbrukspolitik och integrationspolitik. Han har nu ett särskilt intresse för den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap. Han har sedan några år tillbaka ett lektorat i ledarskap och ett särskilt intresse för den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap, något som bland annat resulterat i ett flertal läroböcker på teman som förskolans och skolans ledarskap, värdegrundsarbete, systmatiska kvalitetsarbete och erfarenhetsbeprövande.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.