Presentation

Arbetar med forskningskommunikation för OD och TS, press- och opinionsfrågor samt evenemang.