Presentation

Jag är från början beteendevetare och har även tidigare arbetat som matematiklärare på gymnasiets yrkesprogram. Detta ledde till att jag blev forskarstuderande i ett projekt om matematik i yrkeslivet vilket resulterade i en fil. lic i matematikdidaktik. Svårigheterna att identifiera matematikinnehållande aktiviteter i yrkeslivet insåg jag berodde på att de är så tätt sammankopplade med just yrkeskunskapen. Detta gjorde mig intresserad av kunskap i allmänhet och mer specifikt yrkeskunskap och/eller yrkeskunnande. Hur yrkeskunskap värderas och valideras blev därför fokus i mitt avhandlingsarbete.

För närvarande är jag programsamordnare för yrkeslärarutbildningen där jag också undervisar i olika kurser.

Forskningsintressen

  • yrkeskunnande
  • yrkesutbildning och dess historia samt
  • yrkesdidaktik