Presentation

Enhetschef utbildningsinformation, marknad och studentrekrytering. Övergripande ansvar för marknadsföring och studentrekrytering med uppdraget att synliggöra Malmö univeristet och dess utbildningar, stöd och service till presumtiva- och innevarande studenter. Anvsvarig chef för medieproduktion vars uppdrag är att stödja verksamheten med produktion av multimedial kommunikation med hög kvalitet som bidrar i arbetet med att stärka bilden av Malmö universitet