Presentation

Maria Eiman Johansson, leg. sjuksköterska; licentiatexamen i medicinsk vetenskap. Forskningsämne: Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK). Undervisning i Preklinisk omvårdnad, medicintekniska uppgifter, patientsäkerhet, evidensbaserad hälso- och sjukvård och systematiska litteraturstudier.