Presentation

Utbildningshandläggare vid Institutionen för globala politiska studier (GPS).

Handlägger forskarutbildningen vid GPS. Sekreterare i GPS handledarkollegium (HK).