Presentation

Internationell handläggare. Maria jobbar bland annat med: Introduktionen för internationella studenter och med Malmö universitets Buddy-program. Maria är också involverad i internationaliseringsarbetet på Fakulteten för Lärande och Samhälle, där hon bland annat är kontaktperson för inresande utbytesstudenter.