Presentation

Arbetar främst med uppföljningsfrågor gällande studenter och utbildning. Systemförvaltare för och utvecklare i BI-systemet SILA med ansvar för delen kring utbildning på grund- och avancerad nivå.