MH

Marianne
Hedstigen
Verksamhetscontroller

email icon marianne.hedstigen@mau.se
phone icon 040-6657893

location Studieadministration

Presentation

Utvecklare i SILA med ansvar för studentdelen. Uppföljningsfrågor från framförallt Ladok. Sekreterare i centrala stipendiekommittén.