Presentation

Marie ansvarar för planering, samordning och uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i fakultetens lärarutbildningar.