Presentation

Marie Enberg, studieadministratör inom Biomedicin (Biomedicinska analytikerprogrammet.) studieadministratör inom Omvårdnad (Specialistsjuksköterskeprogrammet).