Presentation

Martin Andersson arbetar som utbildningshandläggare på [Fakulteten för Teknik och Samhälle] (https://mau.se/om-oss/fakulteter-och-institutioner/teknik-och-samhalle/fakulteten-for-teknik-och-samhalle/)

Ansvarsområden: Individärenden såsom tillgodoräknanden, anstånd, individuella studieplaner etc.

Koordinator för masterprogrammen på Fakulteten för Teknik och Samhälle.

Sekreterare i kursnämnden på Fakulteten för Teknik och Samhälle.