Presentation

Jag arbetar med administrativa uppgifter för institutionen K3. I min roll ingår ledningsstöd till prefekt och enhetschefer.