Presentation

Som forskningshandläggare ger jag råd och stöd till forskare i samband med forskningsansökningar, till både svenska och internationella finansiärer. Jag disputerade i engelska och amerikanska studier vid Köpenhamns universitet och har forskat inom kulturvetenskap, migrationshistorier och mänskliga rättigheter. Min roll är att stödja utvecklingen av nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap från den första idén till den färdiga ansökan. I detta ingår att hjälpa forskare att hitta finansiering till forskningen och att ge administrativt stöd i ansökningsprocessen.

Som en del av Grants Office lokala närvaro vid fakulteterna är jag placerad på fakulteten för Kultur och Samhälle. Varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Grants Office!