Presentation

Mats Berg är filosofie kandidat i fysik. Högskoleexamen som ämneslärare i matematik och fysik. Undervisade i matematik. Arbetar som systemutvecklare på IT-avdelningen