Presentation

Jag är professor i informationssystem och prorektor vid Malmö universitet. Jag disputerade vid Stockholms universitet 1996 och blev docent vid Handelshögskolan i Stockholm 2002. Jag blev professor vid Uppsala universitet 2007.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom områdena IT, kunskap och management – både inom offentlig och privat sektor. Vidare är min forskning kopplad till ledarskap och organisationsteori. Som prorektor ansvarar jag för all utbildningen och kvalitetssystemet vid universitetet. Jag har tidigare varit forskningsledare vid Handelshögskolan i Stockholm, prefekt och dekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vidare har jag i omgångar arbetat som management- och kommunikationskonsult.