Presentation

Jag är valideringssamordnare vid Malmö universitet och stödjer därmed verksamhet vid universitet där processer för validering av tidigare lärande/reell kompetens äger rum. Det kan vara för tillträde till utbildningar eller för tillgodoräknande inom en utbildning. Vid enheten för Studier, karriär och alumn finns även stöd i valideringsprocessen i form av kartläggande samtal, som utförs av vägledare.

Jag är socionom i botten och har arbetat vid Malmö universitet sedan år 2000, först med studie- och karriärvägledning och sedan med att utveckla och samordna arbetet med validering. Jag är också nationellt involverad i valideringsfrågor på olika sätt.