Presentation

Webbstrateg

Jag arbetar med många av de frågor som har med universitetets webbplatser att göra. Framförallt syftar mitt arbete på de större frågorna kring just webben som arena:

  • Varför har vi en webbplats?
  • Vilka är målgrupperna?
  • Vad vill besökarna? Och hur tar vi reda på vad de vill?
  • Hur hänger universitetets alla webbplatser ihop?

Och kanske den viktigaste frågan av alla: varför är söket så dåligt?

My LinkedIn-profile