Presentation

Internationell handläggare på International Office vid Malmö Universitet. Michele arbetar med internationalisering och stöd till inresande internationella studenter. Han är ansvarig för stödet till studieavgiftsskyldiga studenter, studieavgiftshantering, stipendier, migrationsärenden och FAS-försäkringar.

För studenter

Tuition fees

Scholarships

Arrival guide