Presentation

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård med erfarenhet av främst akut psykiatrisk vård och prehosptital akutpsykiatri (PAP-ambulansen). Masterstudent i omvårdnad.