Presentation

Mikael Björk är förskollärare och dramapedagog till utbildningen. Har arbetet med lärarutbildning och högskolepedagogisk utveckling inom Malmö högskola/universitet sen 2002. Fokus på kollaborativt- deltagarcentrerat lärande, design för lärande och estetiska läroprocesser. Driver den musikprofilerade förskollärarutbildningen tillsammans med Ylva Holmberg.