Presentation

Mikael Björk är förskollärare, dramapedagog och innehar en masterexamen i fotografi. Har arbetat med lärarutbildning och högskolepedagogisk utveckling inom Malmö högskola/universitet sen 2002. Intresserar sig för kursdesign, kollaborativt- deltagarcentrerat lärande, och estetiska läroprocesser. Är programsamordnare för förskollärarprogrammens campusutbildningar samt driver den musikprofilerade förskollärarutbildningen tillsammans med Ylva Holmberg.