Presentation

Universitetsadjunkt i juridik. Jag undervisar främst i social civilrätt på socionomprogrammet.