Presentation

Interaktionsdesign (Malmö Högskola, K3), Kognitionsvetenskap (Lunds universitet). Interaktionsdesign och systemutveckling inom IKT och lärande (nätbaserad undervisning). Videokonferenser och föreläsningar via strömmande medier.

Undervisar i Rörlig bild och Livestreaming (KK431C), Film Making 1 och 2Visuell Kommunikation, Communiation for Development och Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries

Arbetar som webbpedagog för [Institutionen för konst, kultur och kommunikation] och programmen Communication for Development och Media and Communication Studies. Resursperson för Canvas, Zoom, Kaltura videoserver (play.mau.se) och undervisningsrelaterade webbresurser på KS.