Presentation

Monica Lotfinia arbetar med studieadministration på Fakulteten för lärande och samhälle.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är inom program och fristående kurser.

Historia Inriktning mot kulturarvsstudier

Historiska studier - magister-/masterprogram

Uppdragsutbildning

Fristående kurser inom SKI (Samhälle, kultur och identitet)

Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram

Fristående kurser inom SOL (Skolutveckling och ledarskap), och inom magister/master inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik