Presentation

Monica Lotfinia arbetar med studieadministration på Fakulteten för lärande och samhälle.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är inom program och fristående kurser.

Uppdragsutbildning

Fristående kurser inom SKI (Samhälle, kultur och identitet) samt Historia Inriktning mot kulturarvsstudier, Historiska studier - magister-/masterprogram

Fristående kurser inom SOL (Skolutveckling och ledarskap), och inom magister/master inom specialpedagogik, pedagogik och ämnesdidaktik samt Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram