Presentation

Monica Roth Mirenhart arbetar med utbildningsadministration på Fakulteten för lärande och samhälle.

Monica arbetar bl.a inom Ämneslärarutbildningen med individuela studieplaner och antagning till senare del av program.