MP

Monika
Patay
Utbildningshandläggare

email icon monika.patay@mau.se
phone icon 040-6657146

location Universitetskansliet
Hälsa och samhälle

Presentation

Arbetar med högskoleövergripande kvalitetsfrågor. Ansvarar bl. a. för Pedagogisk utmärkelse, Pedagogiska utvecklingsmedel. Sekreterare i Utbildningsberedningen samt i Nämnden för examensrätts- och inrättandefrågor. Bereder och handlägger frågor kring validering av högskolepedagogiska utbildningar.