Presentation

Monzer El-Dakkak tjänstgör som Systemingenjör.