Nils Ekelund

Nils
Ekelund
Professor

email icon nils.ekelund@mau.se
phone icon 040-6658021

location Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Jag är professor i växtfysiologi och min forskning fokuserar kring effekter av klimatförändringar och miljöeffekter på akvatiska miljöer. Forskningen inbegriper även studier av hur begreppet ekosystemtjänster används. En ökad förståelse av ekosystemens funktion är av stor betydelse när det gäller att skapa nationella och lokala ramverk som skall försöka att minska effekterna av klimatförändringarna på ekosystemen.