Presentation

Jag är professor i växtfysiologi och min forskning fokuserar kring effekter av klimatförändringar och miljöeffekter på akvatiska miljöer. Forskningen inbegriper även studier av hur begreppet ekosystemtjänster används. En ökad förståelse av ekosystemens funktion är av stor betydelse när det gäller att skapa nationella och lokala ramverk som skall försöka att minska effekterna av klimatförändringarna på ekosystemen.

Projekt Sydafrika:

Afrika är den sista kontinenten att urbanisera och Sydafrika urbaniseras snabbt. Den pågående migrationen från landsbygdsområden till städer och storstadsregioner bidrar till en massiv urbanisering. Den nuvarande urbaniseringen kännetecknas av efterfrågan på bostäder och grundläggande tjänster. vatten, sanitet, el samt skolor, hälsokliniker, arbetsmöjligheter och transportmöjligheter. Sammantaget överstiger efterfrågan kommunernas förmåga att tillhandahålla dem. Urbaniseringen kännetecknas således alltmer av informella bosättningar med få grundläggande tjänster och brist på modern infrastruktur. Situationen har allvarliga konsekvenser för både miljön och samhällets välbefinnande (när det gäller målen för hållbar utveckling 3, 6, 11 och 15, FN, 2018). Forskargruppens mål är att undersöka hur det går att utveckla lämpliga handlingsplaner för att genomföra målen för hållbar utveckling i framförallt snabbt expanderande områden i små landsbygdsstäder i SydafrikaSydafrika.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.