Presentation

Jag arbetar som adjunkt i SO där jag undervisar i de samhällsorienterade ämnena och didaktik i Grundskollärarutbildningen F-3 och 4-6 och är VFU-lärare till studenter som läser grundskollärarutbildningen.

Jag är grundskollärare och miljövetare i grunden.